Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ААВМУ) денеска отвори јавна расправа за нацрт-методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.

„Потребата за овој документ произлезе од измените во Изборниот Законик поврзани со изборното медиумско претставување  и надлежностите на Агенцијата, а во него се содржани сите релевантни одредби за медиумското претставување за време на избори и се прецизира начинот на кој Агенцијата го врши мониторингот“, појаснуваат од ААВМУ.

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни да се вклучат во јавната расправа. Мислењата и предлозите може да се испраќаат до 22 септември на електронската адреса contact@avmu.mk.