Значителен пораст на бројот на деца со зголемена тежина во Македонија

За шест години, од 2010 до 2016 година, бројката на момчиња со зголемена телесна тежина или кои се дебели се зголемил од 37,9 отсто на 39,4 отсто, додека кај девојчињата порастот бил од 31,5 на 32,9 отсто, покажува споредбата на Институтот за јавно здравје (ИЈЗ).

Истовремено, во извештајот по повод 11 Октомври – Светскиот ден за борба против дебелината, се одбележува дека дури 62,7 отсто од полнолетните мажи во Македонија имаат зголемена телесна тежина, наспроти 48,4 отсто од полнолетните жени, додека во категоријата дебели се 19,6 отсто од мажите и 17,2 отсто од жените. ИЈЗ овие бројки ги припишува на лошата исхрана и на слабата физичка активност.

Во препораките за справување со проблемот на зголемената телесна тежина, како еден од најзначајните фактори кои создаваат ризик за кардиоваскуларни болести, дијабетес тип 2 и малигни болести, се вели дека треба да се спроведе едукација за креирање здрава околина, да се осигури лесна достапност до здрава храна и да се подобри локалната инфраструктура, која ќе овозможи и активен транспорт, односно возење велосипед или пешачење, но и физичка активност заради задоволство.

ИЈЗ препорачува во справувањето со овој проблем да се вклучи целото општество, како и да се врши промоција на здравите навики.

За справувањето со дебелината се препорачува да се вршат бесплатни консултации во примарната здравствена заштита, да се изврши соодветна обука на медицинскиот кадар, како и да се воведат индивидуални услуги за луѓето што имаат проблем со дебелина.