Владата го номинираше д-р Срѓан Керим за Генерален секретар на ООН

Д-р Срѓан Керим, поранешен министер за надворешни работи на Република Македонија, Владата на Република Македонија одлучи да го номинира за генерален секретар на Организацијата на обединетите нации, информираат од Владата.

Источноевропската група во ООН, на која припаѓа ѝ Република Македонија, во ноември 2014 година зазeде заеднички став дека следниот генерален секретар на ООН, врз основа на системот на ротација, би требало да биде избран од нејзините редови.

„Како резултат на дипломатски консултации и високите оцени за неговото меѓународно искуство, познавање на глобалните светски процеси и на квалификациите, а особено широкото признание меѓу земјите-членки за претседавањето со Генералното собрание на ООН, Владата на Република Македонија оцени дека д-р Срѓан Керим е личност што ги исполнува неопходните услови и критериуми да биде кандидат за функцијата генерален секретар на ООН“, се вели во соопштението.