Gjatë ditës së sotme në hapësirat e Info Qendrës së BE-së, Sekretariati për Çështje Evropiane në bashkëpunim me ambasadën e Mbretërisë së Holandës organizuan diskutim “BE në Maqedoni.

Në këtë ngjarje ishin pjesëmarrës përfaqësues të organizatave civile të të rinjve, të punësuar në Sekretariatin për Çështje Evropiane dhe përfaqësues të mediave të cilët kishin mundësi në bisedë joformale me Zëvendëskryeministrin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për Çështje Evropiane, Arbër Ademi dhe ambasadorin e Holandës Uouter Plomp si dhe me të pranishmit tjerë të shkëmbejnë idetë, propozimet dhe mendimet e tyre.

Zëvendëskryeministri Ademi deklaroi se Holanda, vend i cili tani kryeson me Këshillin e BE-së, si mik i vendit, mbështet numër të madh të proceseve reformuese në fushën e sundimit të së drejtës dhe demokratizimit, si dhe mundësitë për përmirësimin e administratës në kontekst të procesit të integrimit evropian.