Ministria e Arsimit dhe Shkencës informon se është i pranueshëm propozimi që dje e parashtruan përfaqësuesit e një pjese të parlamenteve studentore në Maqedoni, i cili ka të bëjë me mundësinë që studentët të japin provimin e një të tretës së lëndëve të vitit të tretë të studimeve, pavarësisht nga ajo nëse e kanë dhënë apo jo pjesën e parë të provimit shtetëror në fund të vitit të dytë të studimit.

Kjo kërkesë e Paralemtit Studnetor të UShKM-së është përmbushje e nismës fillestare të Universitetit të Shkencave dhe Tekonologjisë Informatike “Shën Apostol Pali” ­Ohër.