“Pjesa më e madhe e prioriteteve që i ka Qeveria e Republikës së Maqedoni në ekonomi tërësisht janë harmonizuar me prioritetet e Bankës Botërore. Mendojmë për projekte në të cilat fokusi kryesor do të jetë zhvillimi i sektorit privat, lidhshmëria e kompanive vendore me kompanitë në zonat e lira ekonomike në sferën e ndërtimit të rrugëve, përforcimit të efikasitetit energjetik, si dhe për projekte me të cilat do të kontribuohet në digjitalizimin e projekteve që i ofron Qeveria e Republikës së Maqedonisë”, deklaroi Kirill Minoski, në takimin me përfaqësuesit Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar në Uashington.

Në kuadër të takimit të sivjetmë, ai ka biseduar për politikat ekonomike që i zbaton Qeveria e Maqedonisë, si dhe për projektet e ardhshme të cilat do të kushtëzohen me qëllimet që i paraqesin këto dy institucione ndërkombëtare.

Minoski është takuar edhe investitorët të cilët janë blerës të eurooblagacioneve që i jap Maqedonia.