Жените да може предвреме да се пензионираат на 59, а мажите на 61 година, а трошокот за надоместокот што ќе го добиваат три години додека да добијат статус на пензионери да падне на товар на работодавците. Овие законски измени се во фаза на подготовка и се чекаат дефинитивните пресметки од Фондот за пензиско осигурување за тоа колку би изнесувал надоместокот што би го плаќале работодавците, пишува весникот „Дневник“.

Според весникот, првично за ваквата идеја има согласност и од бизнис-заедницата и од синдикатот, а само се чекаат официјалните предлог-измени во законот што ќе ги понудат социјалните партнери до Министерството за труд.

Иницијативата потекнува од бизнисмените, кои извесен период бараат начин да го подмладат работниот кадар.

Со ваквите измени, кои нема да имаат финансиски импликации врз државата, ем ќе се даде можност на работодавците да го подобрат работниот процес ем ќе се згрижат работниците на кои годините и здравствената состојба не им дозволуваат до крај да ги исполнат работните задачи што се бараат од нив. Се чекаат пресметките од ПИОМ. Организацијата на работодавци веќе испратила барање до ПИОМ да пресмета триесетина „пробни надоместоци“ за работници на оваа возраст и неделава се очекуваат повратни информации за да се стави на хартија конкретниот предлог до Министерството.

– Првите предмети ги дадовме до фондот за ПИОМ, кој треба да ја пресмета висината на надоместокот што би требало да ја земаат лицата што би заминале три години порано во пензија. Идејата е за тие три години да земаат надоместок преку Агенцијата за вработување, кој ќе го плаќа работодавецот и да се водат како технолошки вишок. Сега се прават пресметките за да се види која опција е прифатлива за сите социјални партнери. Нашата идеја е лицето да добива надоместок во висина на пензијата што би ја добивало ако се пензионира три години порано, а не одреден процент од просекот на платите во последната година, како што се смета надоместокот за технолошки вишок – вели Ангел Димитров од Организацијата на работодавци.