Околу 99 отсто од сите 300 анкетирани жители од Охридско сметаат дека промената на деталниот урбанистички план за зголемување на катноста на објектите од хотел „Тино“ до „Милениум палас“ е штетна урбанистичка одлука, која треба да се повлече. Огромен дел од испитаните граѓани, исто така, ги оценуваат предвидените капитални инфраструктурни проекти како исклучиво штетни и непотребни за регионот, покажуваат бројките од анкетата од проектот „Заштита на природата во НП Галичица: Бајка или реалност“.

Проектот финансиски поддржан преку механизмот за граѓански организации ИПА2 и од Глобалниот фонд за зелени грантови (Global Green Grants Fund) беше презентиран вчера во Охрид, во присуство на граѓани и на претставници на локални, национални и на меѓународни организации.

Резултатите ги презентираше Драгана Велковска од Здружението за заштита на животните и животната средина „Еден“, а Ајман ал Мала, раководител на секторот за животна средина во Општина Ресен, зборуваше на тема „Со добро владеење до одржлив развој“.

Покрај несогласувањето за градбата долж брегот на езерото, буквално сите анкетирани граѓани бараат заштита на Студенчишко Блато бидејќи го сметаат за филтер на езерото и за негов незаменлив дел, наспроти 1,2 отсто од граѓаните кои се изјасниле дека во регионот треба да се развива масовен туризам.

Во рамки на проектот се одржани вкупно четири консултативни состаноци – три со одделни категории на чинители и еден со сите чинители заедно, изработена е анализа на националната и на меѓународната легислатива која го третира Националниот парк Галичица и е спроведено истражување на мислењето на близу 300 испитаници од регионот – граѓани, граѓански организации и институции.

Покрај граѓаните, кои бараат регионот да го задржи УНЕСКО-статусот и да почне да се развива активниот туризам кој не ја уништува животната средина, сите испитаници од државните институции сметаат дека економската придобивка не смее да оди на штета на природата, велат од „Еден“.

Анкетата покажува и дека 45,5 отсто од институциите сметаат дека законските прописи се почитуваат селективно, а речиси 47отсто од претставниците од граѓанскиот сектор рекле дека биле изложени на некаква форма на притисок или закани поради нивниот ангажман.

На вчерашната презентација Ал Мала ја претстави успешната приказна за ревитализацијата и за заштитата на Преспанското Езеро и нагласи дека професионалниот интегритет на јавните и на државните службеници мора да биде неприкосновен доколку сакаме вистински, долгорочен и сеопфатен развој.