Со финансиска поддршка на Министерството за култура, стручните екипи на Заводот за заштита на културното наследство и музеј Охрид, ќе работат на санацијата и на реставрацијата на фасадата на објектот наречен Магаза, лоциран на улицата Климент Охридски во Охрид, на источната страна од старата Охридска чаршија, во непосредна близина на Чинарот, односно на плоштадот Крушевска Република.

Санацијата и реставрацијата на објектот изграден од камен во втората половина на 19 век од непознати мајсторски тајфи е во рамките на повеќегодишниот проект за обнова и за конзервација на повеќе фасади од старата градска архитектура во значајните градски јадра во нашата држава. Освен конзервација и реставрација на објектот, предвидена е и промена на столаријата и санација на покривната конструкција.

На некои од магазите во охридската чаршија, на потегот од Чинарот до езерото, стојат мермерни плочи на кои се напишани имињата на охридските трговци во периодот од 1871 до 1884 година.

Всушност, тоа се девет сочувани плочи од кои осум се напишани со кирилица, а една со арапско писмо. Покрај имињата на трговците на мермерните плочи се напишани и месецот и годината кога е изградена или отворена магазата. Токму единствената сочувана плоча напишана со арапско писмо се наоѓа на западната фасада на Магазата лоцирана на источната страна на чаршијата.