Глутница волци ги преполовија стадата овци на жителите од пелагониските села Ивањевци и Подино, се жалат сопствениците на стадата со добиток. На нивно барање, утрово, ловното здружение „Сокол“ од Битола организираше хајка на волци, при што застрела пет волци од кои три се усмртени веднаш.

Жителите на овие пелагониски села велат дека секоја година стадата им се десеткувани.

– Секоја година волците ни дават по пет до десет овци. Секое излегување на пасиште е погубно за стадата – вели Борис Велевски, жител на Ивањевци.

Од ловното здружение „Сокол“ велат дека на ридиштата опстојуваат глутници волци и дека потребни се неколку хајки по ред.

– Денеска се собравме десетина ловци за да направиме хајка на волците. Во овие ридови ги има многу, па прават големи штети. Денеска застрелавме три, а два ранивме. Претпоставуваме дека ги има уште десетина – вели ловецот Димче Боревски од здружението „Сокол“.