Фото: Суад Бајрами

Претседателката на Врховниот суд, Беса Адеми, во разговор за Порталб.мк зборува за моменталната состојба во Врховниот суд, откако повеќе од еден месец го води највисокиот суд во Северна Македонија. Таа вели дека соработката со Судскиот совет треба да се унапреди, бројот на стари предмети во Врховниот суд е мал, а не очекува проблеми во понатамошната работа, освен одредени рецидиви од претходното раководство, пишува Порталб.мк.

Судиите и судската администрација се жалат на Судскиот совет, бидејќи не се вклучени во системот за имунизација, односно за вакцинација против ковид-19, и покрај тоа што списоците биле навреме доставени.

„Во досегашната комуникација, впечаток е дека соработката треба да се унапреди, а особено потребна е добра соработка меѓу претседателите на Врховниот суд и Судскиот совет. Ќе ви дадам актуелен пример во делот на ангажманот на Судскиот совет во справувањето со состојбата со ковид-19. Во моментов се соочуваме со голем број жалби од судии и судската администрација, кои и покрај навремено доставените списоци до Судскиот совет не се вклучени во системот за имунизација. Останавме без одговори и без соодветни информации врз основа на кои критериуми Судскиот совет ги подготвил и ги пратил списоците за вакцинација до надлежните органи. Исто така, се поставува прашањето зошто во претходниот период, со влошување на состојбата со пандемијата, Судскиот совет не побара од судовите информации за бројот на судии и судски административци погодени од болеста, како и дали мерките и препораките за заштита се почитуваат. Очекувањата беа големи, но се надевам дека ќе треба да се подобри меѓусебната соработка во интерес на успешното функционирање на судовите во вршењето на нивните надлежности“, вели Адеми.

Во врска со застарените предмети, претседателката Адеми детално објаснува колку предмети се нерешени во одделите на Врховниот суд.

„Во деталниот преглед за состојбата со старите предмети во работата на Врховниот суд на Република Северна Македонија, во одделенијата, ситуацијата е следна: во Одделот за казниви дела од 2020 година има само 13 нерешени предмети, нема стари нерешени предмети од 2019 и 2018 година. Станува збор за предмет од 2017 година, кој повеќепати бил баран и административно се враќал во пониските судови, но судијата што постапуваше во меѓувреме е разрешен, а бидејќи судијата кој го наследи, согласно автоматската распределба на предметот, е судијата известувач е изземен поради исполнување на правен основ, и предметот се уште се обработува. Во Одделот за граѓански дела има еден стар случај од 2018 година, што е исто така случај што го водеше судија кој во меѓувреме е разрешен. Има мал број нерешени предмети од 2019 и 2020 година, кои се во приоритетна акција. Во одделот за судење во разумен рок, повторно се работи само за еден случај од 2017 година. Во текот на предметот се увиде дека истиот бил кај повеќе судии од кои еден е починат, други двајца се разрешени и еден судија кој во меѓувреме е исклучен, така што случајот сè уште не е решен. Нема нерешени предмети од 2018 година, додека 6 предмети од 2019 година и нерешените предмети од 2020 година се очекува да бидат доставени од пониските судови и административните органи“, објаснува Адеми.

За тоа дали открила неправилности по стапувањето на должност, претседателката Адеми вели дека не може да даде целосен одговор, но дека очекува Државниот завод за ревизија да ја анализира претходната работа и забелешките во извештајот да бидат исправени.

„За овој краток временски период од преземањето на функцијата претседателка на Врховниот суд на Република Северна Македонија, не можам да дадам целосен одговор, но сметам дека е добро што претседателот на Врховниот суд е избран од редот судии, на истиот суд, со долгогодишно искуство и добро познавање на состојбата и работата на истиот. Искрено, не очекувам да наидам на проблеми во внатрешното функционирање на Врховниот суд, бидејќи, како што реков во моето прво интервју, верувам дека заедно со моите колеги ќе работиме на враќање на довербата на граѓаните во судскиот систем, овој процес да се забрза и унапреди преку обезбедување квалитетна правда и одржлива судска пракса. Единствениот проблем што го очекувам е од неколку рецидиви наследени од претходното раководство на судот. Затоа, следно е анализа на ревизорскиот извештај извршен од Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија, за претходната работа на судот, а во наредниот период ќе работиме вредно на надминување и отстранување на откриените забелешки“, додаде Адеми.