Американската компанија „Ај-Би-Ем“, која се занимава со компјутерска технологија, објави резултати од истражување што укажува на недостиг од безбедност кај апликациите за запознавање преку интернет.

„Ај-Би-Ем“ соопшти дека испитал 41 најпопуларна апликација за средби кај оперативниот систем „андроид“, од кои 26 се покажале дека претставуваат опасност.

Групата објаснила дека при анализата регистрирала повеќе проблеми. Подложност на негативни влијанија, умерени или поголеми, не се присутни само во тие услуги, туку некои од нив овозможуваат и пристап до функции како што се фотоапарат, ГПС или микрофон.

За да се минимизираат опасностите, препораката е, меѓу другото, за секоја услуга да се прави посебна лозинка, што ќе ги отежни хакерските напади.