Reformat në shëndetësi dhe arsim janë më prioritaret për qytetarët

Фото: Арбнора Мемети

Reformat në sistemin shëndetësor dhe arsimor janë në krye të listës së reformave më të rëndësishme që do të kishin efektin më pozitiv në jetën e përditshme të qytetarëve. Këtë e ka treguar sondazhi më i fundit i Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, QMBN dhe TV Telma, në bazë të një ankete, kushtuar çështjeve të integrimit Evropian, shkruan Meta.mk.

Pothuajse një e treta e qytetarëve (32%) e vendosin sistemin e kujdesit shëndetësor në radhë të parë, dhe gati një e katërta (23%)  i kanë dhënë përparësi arsimit.  në vendin e tretë për nga rëndësia është lufta kundër korrupsionit,  për çka janë përgjigjur 12 përqind e të anketuarve.

“Rezultatet janë befasuese duke pasur parasysh hulumtimet e mëparshme, në të cilat vendet e para ishin të ” rezervuara “për të ashtuquajturat çështje ekzistenciale, siç janë punësimi, varfëria ose ekonomia në përgjithësi”, thuhet në deklaratën e përbashkët nga QMBN dhe TV Telma.

Sondazhi zbuloi se interesi për reformën në arsim bie me rritjen e moshës së të anketuarve, nga 34 përqind midis atyre midis moshës 18 dhe 29 vjeç, në 15 përqind midis njerëzve mbi moshën 66 vjeç. Nga ana tjetër, reforma shëndetësore, për sa i përket grupmoshave, është më e rëndësishmja për qytetarët mbi 66 vjeç (40 përqind). Maqedonasit etnikë (34%) janë më të brengosur për reformimin e sistemit të kujdesit shëndetësor sesa shqiptarët etnikë (22%), ndërsa këta të fundit gjithnjë e më shumë janë të interesuar në luftën kundër korrupsionit (20%) krahasuar me maqedonasit e tyre etnikë (10%).

Reforma në gjyqësor është prioriteti më i lartë për 11 përqind të qytetarëve. Për të gjithë të tjerët, siç është reforma në administratën publike, për mjedis më të mirë jetësore dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut, votuan 6 përqind ose më pak qytetarë.

Shumica e qytetarëve (65%) besojnë se vendit i duhen reforma sepse ato do të krijojnë jetë më të mirë, ndërsa 22% besojnë se ato janë të nevojshme për të siguruar hyrjen tonë në BE.

Në pyetjen, nëse e dinë sa merr fonde Maqedonia nga BE brenda një viti, shumica e qytetarëve (61%) kanë thënë se nuk e dinin. Numri i atyre që nuk kanë dëgjuar për një projekt të financuar nga BE është edhe më i lartë (82%). Projektet për të cilat të intervistuarit dëgjuan më së shumti janë ato për ndërtimin e rrugëve, zhvillimin rural (IPARD), që kanë të bëjnë me Kovid-19, ekologjinë, shëndetin dhe përmirësimin e arsimit.

Të dhënat e anketës u mblodhën përmes telefonit midis 16 dhe 21 qershor 2020. Sondazhi u krye në një mostër përfaqësuese kombëtar prej 1,003 të anketuar. Sondazhi është pjesë e projektit EUro Focus, i cili mbështeti projekti “Mbështetja Nordike për përparimin e Maqedonisë së Veriut.