Nxënësit në shkollat fillore të vendit këtë vit shkollor do të mësojnë edhe përmbajtje për luftën kundër korrupsionit, ka vendosur Qeveria në seancën e sotme, njofton Meta.mk

Kabineti qeveritar e ka pranuar Informatën për aktivitetet për zbatim të masave kyçe për pjesën e Antikorrupsionit nga Strategjia për Evropën Juglindore 2020. Menjëherë është ngarkuar Ministrinë për arsim dhe shkencë që, në bashkëpunim me Byronë për zhvillim të arsimit, me letër të shkruar këtë vit shkollor t’i njoftojnë të gjitha shkollat fillore për të planifikuar edhe përmbajtje për antikorrupsion në programet e tyre vjetore.