Debati për Ligjin në arsimin e lartë filloi në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, por në të nuk marrin  pjesë profesorët e “Plenumit të Profesorëve”.

Më parë, me kërkesë të profesorëve kryeministri Nikola Gruevski, debatin e zhvendosi në hotelin “Aleksandar Palas” në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

Ndërkaq, derisa Vankovska jepte deklaratë për mediat, kryeministri i ftoi në debat. Kur profesorët e refuzuan këtë, Venkovska luti Gruevskin t’i apelojë Kuvendit që debatin e Ligjit për arsimin e  lartë ta qojë në shtëpinë ligjdhënëse. Gruevski menjëherë e pranoi këtë dhe u pajtua me profesoreshën Vankovska.