Преку грант на Светска банка, Oпштина Охрид набави четири нови возила за потребите на јавните претпријатија „Охридски комуналец“ и „Нискоградба“. Преку овој проект се набавија едно специјално возило – камион со инсталирана надградба кипер, едно специјално товарно возило – камион со дупла кабина, една комбинирана машина ровокопач – утоварувач и една машина ровокопач – мини багер хидрауличен на гасеници.

Возилата официјално беа предадени на јавните претпријатија. Вкупната сума за набавката на возилата изнесуваше 7.159.768 денари, од кои 807.082 денари беа учество на општина Охрид, а останатите се неповратни средства добиени од Светска банка.