Сите надлежни – ненадлежни? (видео)

Во нејзиното ново видео Кика Авеиро зборува што се случува кога има проблеми кои нема кој да ги реши и повикува да размислиме за перцепцијата која ја имаме кон луѓето кои доаѓаат од другите градови…