Проверка на информации (Видео)

Бидејќи вирусот е прилично нова појава за која сеуште не знаеме многу, лесно е да се поверува на различни информации кои не секогаш се точни. Често луѓето ќе видат некоја информација на некој веб сајт или на Фејсбук и мислат дека тоа е корисна информација која може да им помогне на нивните пријатели и ја споделуваат таа информација без да ја проверат. Ваквите дезинформации често можат да бидат штетни.“ вели Кика Авеиро во нејзиното ново видео. 

Во видеото таа дава три примери за ширење на дезинформации и проверка на истите. Погледнете: