Откако телевизијата 24 објави дека градоначалникот на општина Аеродром, Златко Марин склучил договор од 73.000 евра со агенцијата „Меккен“ за информирање на јавноста за активностите на општината и за градење на нејзиниот имиџ за една година, Општина Аеродром денеска соопшти дека е донесена одлука да се преиспита договорот.

„Иницијалната потреба за зајакнување на капацитетите за информирање и едукација на граѓаните ќе биде преиспитана исклучиво врз точно одредување на јавниот интерес и критериумите за одговорни јавни комуникации. Тоа значи одговорно трошење на парите на граѓаните, економичност и рационалност, интегритет во јавните комуникации преку отворено, транспарентно, објективно и релевантно комуницирање со граѓаните. Граѓаните ќе бидат известени за одлуката и за натамошното постапување“, се вели во соопштението.