Либералната партија предлага две итни мерки за да се реши проблемот со екстерното тестирање, за да не претставуваат стрес за учениците, родителите и за наставниот кадар.

„Оценките од ова екстерно нерелевантно оценување да не се внесуваат во свидетелствата за оваа учебна година. Така средниот успех на учениците нема да биде оштетен и задолжително да се изземат децата со посебни образовни потреби од екстерното оценување за оваа година зашто тие работат со посебни образовни програми, а полагаат екстерно по програма како и сите други ученици“, пишува во соопштението на партијата.

Од партијата велат дека екстерното оценување е насилно наметнато и малолетни ученици без согласност од нивните родители не би смеело да бидат принудувани да го реализираат.

„Евентуално, може да полагаат само тие што писмено се согласуваат со истиот сè додека не се направи поинаков правилен начин на проверка кој нема да ги казнува и да ги оштетува учениците, ни наставниците. Тековната политичка криза ги потисна вистинските прашања од интерес на граѓаните. Да се погрижиме сегашните политички непромислености да не остават психолошки последици врз идните генерации“, се вели во соопштението на партијата.