Кое е решението за врсничкото насилство? (видео)

Дали посветуваме доволно време на разговор и изнаоѓање решение за врсничкото насилство? Дали мерките кои се преземаат се вистинскиот чекор кон решавање на проблеот? До какви последици може да се дојде доколку не се преземе соодветна акција? Ова се некои од прашањата кои ги поставува Кика Авеиро во незиното видео.

Кика го споделува своето мислење како и искуството на програмата за наоѓање решение за врсничкото насилство која ја посетила годинава во САД. Погледнете: