fbpx

ДЗР: Во Управата за водење на матични книги за една година згрешени 21.957 изводи

-

Управата за водење на матичните книги издала 21.957 изводи со погрешно внесени податоци во текот на 2019 година, што е 4 отсто од вкупниот број издадени изводи за таа година, откриле државните ревизори при контролата на работењето на оваа институција.

„Управата ја нема утврдено одговорноста за надоместување на трошокот во случај на настаната грешка при издавање на изводите, поради што за овие изводи во 2019 година не е уплатен приход на сметката на Управата во износ од 1.099.000 денари и приход за административна такса во Буџетот на РСМ во износ од 2.196.000 денари“, пишува во Ревизорскиот извештај на Управата за водење на матичните книги изготвен од Државниот завод за ревизија.

Ревизорите додаваат дека грешните изводи се чуваат во Управата, но дека не е утврден начинот за понатамошно постапување, дека не е извршен попис и дека нивната состојба не е констатирана во извештајот за извршен попис за 2019 година.

При контролата ревизорите констатирале и дека не се води евиденција на изводите по поединечен сериски број, поради што Управата не располага со податоци за вкупно набавени и издадени изводи, погрешни изводи и залиха на изводи по сериски број.

„Барањата за издавање изводи на родени, венчани и умрени не се заведуваат во деловодник со архивски број, туку се запишуваат во книги/списи на акти кои не претставуваат пропишан образец и се различни по содржината на податоците кои треба да се пополнат“, се вели во извештајот.

Од ДЗР укажуваат и дека барањата за изводи кои се поднесуваат на шалтерите на Управата не се уредно пополнети со сите податоци кои се бараат во образецот.

На ваквите наоди од Управата за водење на матичните книги немале забелешки. Ревизорите во извештајот препорачуваат да се спроведат мерки со коишто ќе се надминат овие слабости.

МОН: Запишувањето вонредни ученици во медицинските училишта се става во мирување

Сите јавни средни училишта во државата кои имаат добиено верификација за изведување на настава од здравствена струка се известени дека запишувањето на вонредни ученици се става во мирување, почнувајќи...
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
download udemy paid course for free
download huawei firmware
Premium WordPress Themes Download
free online course