Фото: Порталб.мк, Суад Бајрами

Од вкупните внатрешни долгови на државно и на локално ниво во износ од скоро 400 милиони евра, 20 отсто се по основ на неплатени сметки за комуналии, струја, греење, транспорт, а скоро 22 отсто од долгот е за неплатени материјали и ситен инвентар, пишува Порталб.мк.

Здравството, општинските и државните  јавни претпријатија со најголем долг…

Највисоки милионски износи на долгови пријавиле здравствените институции, болници, клиники, институти, потоа општинските јавни претпријатија, јавните претпријатија во државна сопственост и државни фирми. Порталб.мк направи споредбена анализа за состојбата на долговите на годишно ниво. На крајот од третиот квартал, јавните здравствени установи пријавиле долг во износ од 104 милиони евра – со раст од скоро 42 милиони евра во однос на третиот квартал од 2021 година.

Раст на долговите во септември 2022 во однос на истиот период лани има и кај јавните претпријатија во државна сопственост и државните фирми – доспеаните а неплатени обврски изнесуваат 126 милиони евра, а долговите на општинските јавни претпријатија се во износ од 70,8 милиони евра, што е раст за 18,5 милиони евра.

Над 40 отсто од долговите за комуналии, инвентар , материјали…

За комуналии, струја, вода, транспорт, телефони, интернет, мебел и и инвентар – по овој основ се најголемите долгови на државните институции, јавни претпријатија, општини, здравство и образование. На крајот од третиот квартал од годинава само по основ на комунални сметки (струја, вода, комуникации) доспеаните а неплатени обврски на институциите на државно и на локално ниво изнесувале фантастични 81,3 милиони евра и во однос на истиот период лани се зголемени за цели 35,5 милиони евра.

Милионски износи на долгови и по основ на набавени а неплатени материјали и ситен инвентар, долг од скоро 85 милиони евра со зголемување за драматични 40 милиони евра во однос на истиот период лани. Високи износи на неплатени обврски има и за „договорни услуги“. На крајот од септември 2022 година долгот бил скоро 43 милиони евра, додека во истиот период лани изнесувал 33 милиони евра. На годишно ниво раст има и кај долговите за патни и дневни расходи, од 161.000 евра во септември 2021, се зголемиле на 253.500 евра.

На новата должничка листа што ја објавува Министерството за финансии долгови пријавиле 864 институции на државно и на локално ниво – министерства, болници, училишта, судови, факултети, општини, јавни претпријатија и институции од културата. Од министерствата највисок износ на долг од 1,5 милион евра пријавило Министерство за образование, Министерството за култура должело 860.000 евра а трето по висина на долгот е Министерството за правда со износ од 611.000 евра.