Në skenën politike në Maqedoni do të paraqitet parti e re. Bëhet fjalë për partinë “E majta” pas të cilës qëndrojnë anëtarë të lëvizjes majtiste “Lenka” dhe “Solidariteti”, partia komuniste e Maqedonisë dhe majtist individual. Partia do të angazhohet për të drejtat e punëtorëve dhe drejtësi sociale, demokratizimin e të gjitha sferave të jetës dhe do të luftojë kundër barrierave ndëretnike dhe nacionalizmin.

“Në situatë kur kemi varfëri dhe dallime të mëdha klasore, në situatë kur kemi kuazi- demokraci, kur populli është i pakënaqur nga partitë ekzistuese dhe kur paraqiten vetëm parti të reja nga politikan të vjetër, njoftojmë formimin e partisë “E majta”, parti e re, me njerëz dhe ide të reja. Nuk do të lejojmë në këto zgjedhje, punëtorët, të varfrit dhe të rrezikuarit të mos kenë opsion për të cilin do të votonin. Të pasurit kanë mbi 10 parti ndërsa të varfrit asnjë. Është koha që të dëgjohet zëri i popullit. Në fund, do t’i përshëndesim të gjithë të varfrit në vendin tonë me përshëndetjen e Koço Racinit “Do të fitojmë” deklaruan nga partia e re “E majta”.