Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Trajko Veljanoski për nesër e caktoi seancën e 56-­të plenare, në të cilën do të debatojë për Propozim­ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme, me procedurë të shkurtuar.

“Gjendja aktuale dhe rrethanat të cilët kërkojnë reagim të shpejtë e imponuan nevojën për konvokim të kësaj seance të posaçme me pikë të vetme e rendit të ditës, ndërsa me qëllim të miratim it të shpejtë të ndryshimeve të propozuara ligjore”, njoftoi Kabineti i Kryetarit të Kuvendit të RM-­së.