Фото: ROBIN WORRALL on Unsplash

Пораст на бројот на претплатници на фиксни телефонски линии, на мобилната телефонија и на широкопојасен интернет имало во третиот квартал од 2020 година, откриваат новите податоци на Агенцијата за електронски комуникации.

Вкупниот број на фиксни линии во третиот квартал од минатата година изнесувал 408.618, што е зголемување за 1,21 отсто во споредба со вториот квартал од 2020 година. Споредено со третиот квартал од 2019 година, бројот е зголемен за 3,52 отсто.

Вкупниот број активни претплатници во мобилната телефонија во третиот квартал од минатата година изнесувал 1.833.689, што е зголемување за 3,18 отсто во однос на претходниот квартал. Сепак, во однос на истиот период од претходната година има намалување на бројот на претплатници за 10,78 отсто.

Во третиот квартал од 2020 година, бројот на претплатници на пристап до интернет со широк опсег изнесува 462.476 претплатници, односно може да се забележи раст од 0,93 отсто во однос на вториот квартал од 2020 година, додека споредено со третиот квартал од 2019 година, бројот на активни претплатници е зголемен за 4,08 отсто.