Конкурс за најдобар блог одржан од Рес публика и ИКС

Институтот за комуникациски студии и Рес публика го најавија својот конкурс за најдобар блог на тема „Имаш ли (по)добра идеја?”. Овој конкурс е организиран во склоп на проектот „Поврзи ги точките: подобрени политики преку граѓанско учество“ со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Целта на овој конкурс е учесниците преку своите блогови да ги пренесат своите идеи и решенија во врска со општествени проблеми кои треба да се надминат.

Конкурсот е отворен за сите граѓани кои имаат најмалку 18 години, а рокот за поднесување на блогови е 28 октомври. Повеќе информации за овој конкурс можете да прочитате овде.