Високите трошоци за брзите кредити се намалуваат, а тоа ќе се овозможи со законските измени, кои ги изготви Министерството за финансии.

Вкупните годишни трошоци за потрошувачки кредити се ограничуваат на 55 отсто од кредитот, а порано годишните трошоци не беа ограничени и достигнуваа и до 500 отсто од кредитот. Со измените се опфаќаат и мали кредити под 200 евра кои претходно, не беа законски опфатени.

На пример, ако за 200 евра, граѓаните до сега враќаа и 600 и 1.000 евра, со законските измени тие би вратиле 300 евра.

–  Со измена на Законот, сега вкупните трошоци на кредитот се лимитираат на 55 отсто, или пет пати по стапката на казнената камата од 11 проценти. За споредба, претходно не постоеше лимит, така што давателите на кредити за мали износи и куси временски рокови наплаќаа двојно или тројно повисока сума трошоци од главнината. На пример, за земен кредит од 12.000 денари на два – три месеци, граѓаните требаа да вратат 36.000 денари- рече заменик-министерката за финансии, Ширет Елези.

Претседателката на Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ), Маријана Лончар апелираше измените на законот да бидат што побргу усвоени. Таа додаде дека брзо земените кредити не соодветствуваат со одговорното кредитирање.

– Поволно за потрошувачите е тоа што со законските измени се овозможува законот да се применува и на кредитите до 200 евра кои досега не беа опфатени со овој закон, додека кај потрошувачите се создава заблуда затоа што најчесто овие кредити се рекламираат како кредити без камата, а всушност пресметаните трошоци претставуваат скриена камата. Од тие причини ОПМ апелира измените да бидат што побргу усвоени – рече Лончар.

Текстот на законот е поставен денеска на ЕНЕР, така што сите засегнати страни можат да оставаат предлози и коментари.

Брзи кредити до 200 евра нудат околу 20 финансиски друштва и една банка.