Академијата за убави уметности од Вевчани, промовирана ова лето, ќе реализира низа значајни проекти со кои се потврдат и афирмираат творечки зафати – од една, како и многудеценискиот богат духовен живот на вевчанци и вевчанска гордост – од друга страна. Тие се потврда за делата на вевчанските неимари и градители, кои на овие балкански простори и пошироко и во невремиња ја размножувале убавината на градбите и на животот.

Ова е заклучено на последната седница на претседателството на Академијата, која сега има седум одделенија. Нивните раководители ги презентираа проектните програми за 2015 година.

Раководителите на секциите за традиции и за култура, за книжевност и за историја, за сликарство и за скулптура, за архитектура и за градителство, за театар и за филм, за нови технологии и за информатика и секција за музика, спорт и за забава, ги изнесоа плановите за развојот на вевчанската уметност и литературата, туризмот, градежништвото и архитектурата, забавата и на спортот.

Нагласено е дека понудените проекти имаат одржлив развој на креативните потенцијали и способности, особено кај младите и талентирани луѓе што низ современи методи ќе ги унапредуваат состојбите во областа на туризмот, културното наследство и на природното богатство на Вевчани.