Вештачка интелигенција во училиштата: Германските наставници бараат поддршка

Наставниците исто така имаат потреба од дополнителна обука на оваа тема

Photo by javier trueba on Unsplash

Германското здружение на наставници смета дека се потребни подобри услови во Германија за да може адекватно да се обработи темата за вештачката интелигенција во училиштата, јавува германската новинска агенција ДПА.

„Би било важно училиштата да добијат анонимен, т.е. пристап во согласност со заштитата на податоците за употреба на големи јазични модели и сложени програми за преведување, како и програми за генерирање слики со цел да се истражат можностите и границите на секојдневната вештачка интелигенција со учениците на соодветен начин“, објасни за ДПА претседателот на ова здружение, Стефан Дул.

Големите јазични модели се сложени јазични модели кои развиле општо разбирање на јазикот со помош на вештачка интелигенција и можат да генерираат јазик. Еден пример е ChatGPT.

Наставниците исто така имаат потреба од дополнителна обука на оваа тема.

„Од една страна, ова се случува неформално на ниво на колеги во наставниот кадар“, рече Дул. Од друга страна, здруженијата кои се нивни членки и сојузните држави организираа курсеви за дополнителна обука.

Во Германија, пак, околу 800.000 наставници им предаваат на учениците, а уште 125.000 работат во стручните училишта.

„Со оваа бројка, јасно е дека сè уште има простор за подобрување кога станува збор за дообука за сите теми“, велат од германското здружение на наставници.