Paga mesatare neto për një të punësuar  në tetor është  22.213 denarë, bëri të ditur  Enti Shtetëror i Statistikës. Paga mesatare bruto është 32.597 denarë.

Rritja e këtillë, para se gjithash ka të bëjë në rritjen e pagës mesatare neto në sektorin e artit, argëtim dhe rekreacion а (34,2 për qind), veprimtaritë administrative dhe ndihmëse (9,3 për qind) dhe shërbime të tjera (8,3 për qind).

Në tetor të vitit 2015 година, 1,2  për qind e të punësuarve  në Maqedoni nuk kanë marrë paga.