Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во октомври годинава, изнесува 22.213 денари, објави Државниот завод за статистика. Просечната месечна бруто-плата, пак, изнесува 32.597 денари.

Ваквото зголемување се должи, пред сè, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите уметност, забава и рекреација (34,2 проценти), административни и помошни услужни дејности (9,3 проценти) и други услужни дејности (8,3 проценти).

Во октомври 2015 година, 1,2 отсто од вработените во Македонија не примиле плата.