Rruga mesatare neto që është paguar për punëtor në gusht kap shifrën prej 21.882 denarë. Indeksi në gusht 2015 në raport me gushtin e vitit të kaluar është 103,1, ka publikuar Enti shtetëror i statistikës.

Rritja e këtillë ka të bëjë para se gjithash me rritjen e rrugës mesatare neto që është paguar për punëtor në sektorët e artit, zbavitjes dhe rekreacionit (11,9%), minierë dhe nxjerrjen e gurëve (7,8%) dhe veprimtari profesionale, shkencore dhe teknike (7,6%)

Rritja e pagës neto në raport me muajin e kaluar është vërejtur në sektorët e veprimtarisë profesionale, shkencore dhe teknike (8,3), objekte për akomodim dhe veprimtari të servisit me ushqim (5,2) dhe informacione dhe komunikacione (4,4).

Në gusht të vitit 2015, 1,2% e të punësuarve në Maqedoni nuk kanë marrë pagë.