Anulim të aranzhmaneve turistike për Greqi nuk ka, por shitja nëpër agjencitë është më e dobët se vitet e kaluar.

Në këtë drejtim flet edhe flet që në disa prej tyre, edhe në vrullin e sezonit, mund të gjenden vende të lira për drejtimet turistike që i ofrojnë, madje edhe për më të kërkuarat në Greqi.

Siç nuk ka qenë deri më tani rast, në vrullin e sezonit agjencitë lënë hapësirë për kalkulim nga ana e klientit, që munden edhe para nisjes ta paguajnë aranzhmanin.

Nga agjencitë thonë se aranzhmanet nuk shiten sipas asaj që është pritur. Shpjegimi për këtë, sipas tyre është në përmbajtjen e të punësuarve në administratën publike, që janë klientët e tyre ndërsa tani për shkak të krizës politike, “kalkulojnë” në lidhje me pagesën e pushimit.

Çdoherë kur është krizë apo zgjedhje, situata në turizëm është e ngjashme.