„Транспарентност Македонија“ предлага да се измени Законот за јавни набавки и да се предвидат механизми за контрола врз целиот процес на јавни набавки, од објавување на огласот до изборот на понудувачот и целосната реализација на набавката, за да се спречи фаворизирање на одредени фирми. Со тоа, според нив, би се отежнала можната корупцијата во оваа област.

Тие, во последниот извештај за март ја посочуваат фирмата „Тетрагон МК“ дека склучила повеќе договори за јавни набавки со Општина Карпош и со Општина Центар.

– Склучувањето на повеќе последователни договори со една фирма за одредена јавна набавка може да создаде сериозно сомневање дека се работи за нејзино фаворизирање, што е спротивно на принципот на фер конкуренција и еднаков третман на сите понудувачи – се вели во извештајот на ТМ.

Во него, исто така, пишува дека „фирмата „Трансмет“, чиј сопственик, Сеад Кочан, се смета за близок до власта, има склучено повеќе договори за јавна набавка со Владата, министерства, агенции и со општини чии градоначалници се од редовите на власта, за милионски суми: за изградба на деловни објекти, автопатишта, за изнајмување машини за чистење реки, а оваа фирма беше вклучена и во проектот „Скопје 2014“.

– Друштвото за услуги „Секјурити груп сервисис“ (СГС) има склучено бројни договори за набавка на услуга обезбедување на имот и на лица, со јавни претпријатија, установи, агенции, банки, акционерски друштва за големи суми. Таа фирма најчесто се јавува како единствен понудувач што ги исполнува техничките спецификации дефинирани по „мерка“ на ова друштво, со што се обесхабруват и се елиминират другите фирми од оваа област да учествуват на така распишаните тендери – се вели во извештајот.