Извозот на стоки од земјава расте побрзо во однос на увозот. Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од државата, во периодот јануари – јули 2019 година, изнесувала 4.197.709 илјади американски долари и бележи пораст од 7,4 отсто во однос на истиот период од претходната година.

Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесувала 5.451.801 илјада американски долари, што е за 4,9 отсто повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари – јули 2019 година, изнесувал 1.254.092 илјади американски долари.Покриеноста на увозот со извоз во првите седум месеци од годинава изнесувала 77 отсто.

Во првите седум месеци, според вкупниот обем на надворешно-трговската размена,  најмногу сме тргувале со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Италија.