Шесте инспекциски служби во надлежност на Инспекцискиот совет во периодот од 12 март до 28 април направиле 2.895 надзори во врска со почитувањето на одлуките, мерките и препораките на Владата за заштита од коронавирусот, информираше претседателката на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска Грашкоска.

Најголем број од надзорите, 1.566 ги реализирале инспекторите на Државниот пазарен инспекторат, а се однесуваат на угостителски објекти и контроли на замрзнати цени. При извршените надзори затворени се 14 угостителски објекти кои не ги почитувале мерките на Владата, од кои 12 во Тетово и по еден објект во Охрид и Струмица, за кој е поднесена и кривична пријава. Исто така, поднесена е кривична пријава и до хостел во Скопје.

Државен инспекторат за труд пак, направил 682 надзори и донесени се 15 решенија и 42 укажувања за работодавачите кои не постапиле по препораките.

Инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство реализирале 195 надзори, при што изречени се 8 казнени мерки едукација за поради непримена на заштитните мерки, неправилно означување на производи, лоша хигиенска пракса, како и дополнителни 12 решенија за неспроведување на контрола за штетници и заштита од нив и лоши хигиенски услови.

Инспекторите на Државниот здравствен и санитарен инспекторат реализирале 286 инспекциски надзори со фокус на приватни и јавни здравствени установи, домови за стари лица, а во врска со почитување на протоклите за заштита на медицинскиот персонал за прием и постапување со инфицирани пациенти од корона вирус. Издадени се 395 дозволи на транспортери за професионални возачи, со цел да се обезбеди непречена достава на стоки во време на пандемија.

Агенција за лекови и медицински помагала „МАЛМЕД“ при реализирани 52 контроли на веледрогерии и аптеки утврдила дека нема специфични отстапувања.