Pjesë kyçe nga Akti patriotik, që iu mundëson agjencive amerikane të sigurisë të mbledhin të dhëna nga telefonatat, është jashtë fuqisë pasi Senati nuk ia doli të arrijnë konsensus për të vazhduar marrëveshja, e që afati skadoi mbrëmë pas mesnatës.

Për shkak të situatës së re të krijuar, Agjencia amerikane për siguri nacionale (ASN) përkohësisht humbi të drejtën për ndjekjen e bisedave telefonike si dhe ndjekjen e të dyshuarve për terrorizëm.

ASN ka filluar me shkyçjen e serverëve të vet për mbledhje sekrete të të dhënave.