Од СЈО известија дека се подготвени да ги предадат сите предмети по кои постапуваат до Јавно обвинителство.

„Ја известуваме јавноста дека од страна на Јавното обвинителство доставен е допис во кој е наведено дека согласно член 6, став 5 од Законот за Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, неопходно е ова Обвинителството да преземе дејствија за предавање на предметите во Јавното обвинителство. Постапувајќи по дописот, до Јавното обвинителство доставено е известување дека Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите е подготвено веднаш да ги предаде предметите по кои постапува со сите списи и докази. За останатите детали околу примопредавањето ќе известиме дополнително“, објавија од СЈО на нивната веб-страница.