Бројот на туристи зголемен за 15,8 отсто во првите осум месеци во однос на лани


Скопје, 12 октомври, 2017 - 16:06 (META) 

Во првите осум месеци годинава бројот на туристите е зголемен за 15,8 отсто во однос на истиот период од лани, објави Државниот завод за статистика. Кај домашните туристи има зголемување за 6,6 проценти, а кај странските за 22,7 проценти.

Бројот на туристите во август изнесува 188.758 и во однос на истиот месец лани е зголемен за 20,4 проценти, а бројот на ноќевањата изнесува 766.844 и е зголемен за 10,4 проценти.

Во истиот период, бројот на домашните туристи е зголемен за 3,4 проценти, а бројот на странските туристи е зголемен за 46,5 проценти.

Бројот на ноќевањата на домашните туристи во август во однос на истиот месец лани е зголемен за 1,6 отсто, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 41,9 отсто.


Домашниот бруто-производ со пад од 1,8 отсто во второто тримесечје


Скопје, 7 септември, 2017 - 13:54 (META) 

Домашниот бруто-производ (БДП) има пад од 1,8 отсто во второто тримесечје во однос на првото, објави Државниот завод за статистика.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во второто тримесечје има номинален пораст за 6 проценти, а нејзиното учество во структурата на домашниот бруто-производ изнесува 70,7 отсто.

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги се зголеми за 16 проценти, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување од 7,3 проценти.


Во септември издадени 297 одобренија за градење


Скопје, 11 ноември, 2016 - 14:31 (META) 

Во септември се издадени 297 одобренија за градење, односно за 6 проценти помалку во однос на истиот месец од претходната година, објави Државниот завод за статистика.

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 5.088.315.000 денари, што е за 21,7 проценти повеќе во однос на истиот месец од претходната година.

Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 196 (66 проценти) се наменети за објекти од високоградба, 23 (7,7 проценти) за објекти од нискоградба и 78 (26,3 проценти) за објекти за реконструкција.

Од вкупно 297 објекти, на 203 (68,4 проценти) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 94 објекти (31,6 проценти) инвеститори се деловни субјекти.

Во извештајниот период е предвидена изградба на 1.009 станови, со вкупна корисна површина од 78.143 квадратни метри.


Бројот на туристи зголемен за 4,1 отсто во првите осум месеци во однос на лани


Скопје, 13 октомври, 2016 - 14:10 (META) 

Во периодот јануари-август 2016 година, во однос на истиот период лани, бројот на туристите е зголемен за 4,1 отсто и тоа кај домашните туристи има зголемување за 3,5 проценти, а кај странските има зголемување за 4,5 проценти, објави Државниот завод за статистика.

Во истиот период, бројот на ноќевањата е зголемен за 1,8 отсто и тоа кај домашните туристи има зголемување за 2,4 проценти, а кај странските има зголемување за 0,8 отсто.

Бројот на туристите во август 2016 година изнесува 156.763, а бројот на ноќевања е 694.641.

Бројот на туристите во август во однос истиот месец лани е намален за 7,2 проценти, а бројот на ноќевањата е намален за 3,9 проценти.

Бројот на домашните туристи во истиот период е намален за 4,5 проценти, а бројот на странските туристи е намален за 10,9 проценти. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во август 2016 година, во однос на истиот месец лани е намален за 0,7 отсто, а бројот на ноќевањата на странските туристи е намален за 13,8 проценти.

 


Во првите седум месеци бројот на туристите зголемен за 8,5 проценти во однос на лани


Скопје, 12 септември, 2016 - 13:51 (META) 

Бројот на туристите во првите седум месеци е зголемен за 8,5 проценти во однос на истиот период лани и тоа кај домашните туристи има зголемување за 8,6 проценти, а кај странските за 8,5 проценти, објави Државниот завод за статистика.

Во првите седум месеци од годината, во однос на истиот период лани, бројот на ноќевањата е зголемен за 5,3 проценти и тоа кај домашните туристи има зголемување за 5,2 проценти, а кај странските има зголемување за 5,4 проценти.

Бројот на туристите во јули изнесува 129.656, а на ноќевањата изнесува 526.693. Бројот на туристите во јули во однос на истиот месец лани е зголемен за 8,3 проценти, а бројот на ноќевањата е зголемен за 1,2 отсто.

Бројот на домашните туристи во истиот период е зголемен за 5,9 проценти, а бројот на странските туристи е зголемен за 10,7 проценти.

Бројот на ноќевањата на домашните туристи во јули, во однос на јули 2015 година, е намален за 0,4 отсто, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 5,5 отсто.