fbpx
Таг: плодоуживање

таг: плодоуживање

Државата ќе им даде земјиште на користење на социјално загрозени лица

На јавен повик за давање земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на социјално необезбедени лица, државата ќе понуди вкупно 133 хектари земјиште во 11 региони. Земјоделското земјиште се издава на петгодишно користење. Секој понудувач – корисник на правото на социјална помош (инвалидни лица, самохрани родители и лица згрижители или старатели на дете без родители и родителска грижа или возрасно лице со...

На вебинар за „сајбер чистка“ ќе дознаете како да се брише „дигиталната прашина“

Живееме во време кога да се одржува сајбер хигиена е исто како да се одржува лична хигиена. Taa мора редовно да се одржува, а веќе кога ќе премине во...