fbpx
Tag: транзит

tag: транзит

Në 24 orët e fundit jepen 5.255 vërtetime për imigrantët

Në 24 orët e fundit,  Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) ka dhënë 5.255 vërtetime për shtrimin e kërkesave për njohjen e së drejtës së azilit . Prej tyre 2.407 janë të gjinisë mashkullore, 1.371 janë të gjinisë femërore, 1.432 janë fëmijë të cilët e mbështesin bartësin e vërtetimit si edhe 45 fëmijë të cilët udhëtojnë pa prindër. Sipas shtetësisë së...