fbpx
Tag: ШарПланина

tag: ШарПланина

RMV, “Front 21/42” kërkon të mos ketë hidrocentrale të vogla në malin Sharr

Organizata joqeveritare Front 21/42 konsideron se propozim ligji për shpalljen e malit Sharr si Park Nacional është në kundërshtim me një nga prioritetet kryesore të Qeverisë për ndalimin e ndërtimit të hidrocentraleve të vogla në vende të mbrojtura dhe parqe nacionale. Ambientalistët theksojnë se qëllimi kryesor i ligjit duhet të jetë mbrojtja e malit, dhe jo zonimi i saj...

Janë shty debatet publike në rajonin e Pollogut, për shpalljen e Sharrit park kombëtar

Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor po i shtyn debatet publike për Projektligjin për shpalljen e një pjese të Malit Sharr park kombëtar, të cilat ishin caktuar për 13, 14 dhe 15 tetor në Tetovë, Gostivar, fshatin Negotinë dhe fshatin Tearcë. Kjo ministri në Facebook faqen shpjegon se debatet publike janë shtyrë për shkak të rritjes serioze të numrit të...