fbpx
Tag: општини

tag: општини

Shumë komuna në RMV janë ende të mbyllura si “kuti të zeza”

Pushteti vendor në vendin tonë plotëson vetëm 25% të indikatorëve të nivelit të hapjes, të analizuar në fushat e transparencës, mundësisë për qasje, integritetit dhe efikasitetit. Ky vlerësim mesatar, që është shumë më poshtë se mesatarja në rajon, tregon nivel të ulët të përkushtimit dhe angazhimit të komunave për të përmbushur standardet e nivelit të hapjes, njofton Meta.mk. Kjo është...

Qeveria e RMV-së u bëri thirrje komunave që të përgatiten që vitin e ardhshëm gazi të vijë tek familjet dhe ndërmarrjet

Qeveria e Maqedonisë së Veriut u bëri thirrje komunave që të përgatiten për gazifikimin sekondar, që si material i lirë dhe ekologjik energjetik vitin e ardhshëm të vijë deri te familjet dhe ndërmarrjet. “Është shumë e rëndësishme që komunat të punojnë më shpejt në këtë proces për të ndërtuar rrjetin komunal të gazit dhe ashtu ta afrojmë atë sa më...