Архива на „Мета“

Дирекцијата за технолошко развојни зони, ДТИРЗ, информира дека во 2020 година се исплатени над 10 милиони и 600 илјади евра на 29 компании за реализација на нивните инвестиции во зоните. Тоа е 94,4 отсто од предвидената државна помош за изминатата година, исплатена на странските инвеститори во земјава.

„Дополнително е одобрена и предвремена исплата на обврски кон две компании, „Костал“ и „Гентерм“, кои предвреме ги постигнале планираните инвестиции и таргети за вработување. Вкупниот износ исплатен кон овие две компании е 51,2 милиони денари, средства обезбедени со одлуката на Владата од декември 2020 година“, соопштуваат од ДТИРЗ.

Во изминатата година ДТИРЗ има реализација од 96 отсто од планираниот буџет. Во делот на капиталните инвестиции има 100 отсто реализација и за таа цел се исплатени 5,5 милиони евра. Најголем дел се инвестирани во сообраќајна инфраструктура и асфалтирање, гасоводната инсталација, хидротехничката инфраструктура, водоснабдителен систем и со целокупната потребна пропратна инфраструктура – атмосферска и фекална канализација, улично осветлување.

Како што соопштуваат од ДТИРЗ, за годинава се подготвува инвестициски циклус од 15 милиони евра во основна инфраструктура во повеќе зони. Истовремено во соработка со Светската банка, ДТИРЗ ќе креира и „посебен стратешки инвестициски фонд“ преку кој државата и приватните инвеститори заедно ќе вложуваат во посебни проекти за развој во инфраструктура. Со него ќе се инвестира и во постојните индустриски зони во општините, каде поголемиот број од компаниите се домашни. Дирекцијата воведува и нов пристап во привлекувањето на инвестиции, според кој и домашните компании ќе ги уживаат истите услуги, поддршка и привилегии како и странските.