Народна банка и ЕЦБ склучија меморандум за соработка во сферата на супервизијата


Скопје, 4 декември, 2018 - 9:55 (META) 

Народната банка на Република Македонија (НБРМ) и Европската централна банка (ЕЦБ) склучија меморандум за соработка во сферата на супервизијата.

Од Народна банка велат дека соработката дефинирана со овој меморандум е од суштинско значење за натамошното унапредување на интегритетот, стабилноста и ефикасноста во работењето на банките.

„Согласно со неговите одредби, соработката меѓу двете институции ќе биде насочена кон обезбедување ефективна размена на супервизорски информации, имајќи ја предвид домашната и меѓународната регулатива, вклучително и Основните принципи за ефикасна банкарска супервизија донесени од Базелскиот комитет. Спроведувањето на неговите одредби ќе биде многу значајно и за остварувањето на определбата на НБРМ за постојано развивање на супервизијата во Република Македонија според најновите европски и меѓународни стандарди и препораки“, се вели во соопштението на НБРМ.

Во него се додава дека со иницирањето на овој многу значаен стратегиски документ, ЕЦБ ја вброи НБРМ меѓу централнобанкарските институции кои што ги смета за свои стратешки партнери во процесот на унапредување на супервизијата, а со тоа и во јакнењето на банкарските системи во Европа.


Потпишан меморандум за зајакнување на банкарската супервизија


Скопје, 26 октомври, 2015 - 14:39 (META) 

Меморандум за соработка помеѓу Европскиот банкарски орган и супервизорските органи на Албанија, Македонија, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и на Република Српска, беше склучен денеска на конференција во „Александар палас“.

– Со потпишувањето на овој меморандум, се признаваат напорите во овие земји за унапредување и за зајакнување на банкарската супервизија и регулатива и нивно приближување кон стандардите и кон практиките присутни во Европската унија. Во исто време, со меморандумот се воспоставува рамка за соработка и за размена на информации со европскиот банкарски орган, се олеснува учеството на супервизорските органи во супервизијата на банкарските групи од Европската унија присутни во овие земји, а се зголемуваат и можностите за понатамошно зајакнување на капацитетот на супервизијата – се вели во соопштението на Народна банка.

Меморандумот е склучен под покровителство на Виенската иницијатива– јавно-приватна мрежа, воспоставена во 2009 година заради заштита на финансиската стабилност во земјите од Централна и од Источна Европа.