Владата на Република Македонија на последната седница донесе одлука за почнување постапка за изградба на когенеративна електрична централа за произдводство на струја и на топлинска енергија, за снабдување на комплексот клиники „Мајка Тереза“ со електрична и со топлинска енергија.

Како што изјави денеска министерот за здравство, Никола Тодоров, од ноември 2013 година, Клиничкиот комплекс „Мајка Тереза“ се затоплува на гас, а досега за целиот период (декември 2013 – ноември 2014) е евидентирана вкупна заштеда во износ поголем од 40 милиони денари (40.431.045 денари).