Пратениците, во нивната работа во Собранието, повеќе да ги користат извештаите на ревизорите, се вели во извештајот од следењето на работата на Државниот завод за ревизија, спроведен во рамките на проектот „Подобрување на финансиската отчетност и транспарентност во Македонија“.

Ревизорските извештаи недоволно се користат и од страна на обвинителите, кои не отвораат предистражни постапки врз база на наодите на ревизорите. Засега, не постои законска можност ревизорите да покренуваат судски постапки.

Неодамна и од Владата информираа дека институциите не постапуваат по однос на препораките на ревизорите, и тоа во следниот период ќе се менува. Ќе се формира ревизорски комитет во Владата, кој ќе ги прегледува извештаите и ќе дава соодветни препораки во однос на работата на државните институции.

„Забелешките не се однесуваат само на финансиското работење туку и на многу правни недостатоци, внатрешна погрешна организациска поставеност, отсуство на вработени во дадени сектори и слично“, информираше генералниот секретар на ДЗР, Александар Поповски.

Лани, ДЗР поднел ревизорски извештај до Основно јавно обвинителство за единицата на локална самоуправа Прилеп, Клиниката за пулмологија и алергологија и Клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар.

ДЗР поднел ревизорски извештаи до Комисијата за спречување на корупција за Универзитет за информатички науки и технологија „Св.Апостол Павле“ од Охрид и Клиниката за пулмологија и алергологија.

Со програмата за работа за оаа година, се предвидува да бидат спроведени 67 ревизии, што е за девет повеќе од лани.

„До донесувањето на програмата за работа биле поднесени вкупно 70 барања од различни субјекти за вршење на ревизија, што значи дека граѓаните се поттикнале да поднесуваат барања, доколку се сомневаат за нерегуларноста на работа на некои институции. Од вкупно доставените, 22 биле прифатени. Колку за споредба, во 2015 и 2016 година во ДРЗ биле пристигнати вкупно 22 барања од кои 16 биле прифатени“, информираше Габриела Димовска од Центарот за економски анализи (ЦЕА).

Инаку, во процедура е избор на нов главен државен ревизор по истекувањето на деветгодишниот мандатот на претходниот ревизор Тања Таневска.