fbpx
Tag: Rejnhard Pribe

tag: Rejnhard Pribe

U publikua raporti përfundimtar për reformat mediаtike

Fondacioni Metamorfozis në kuadër të projektit "Observatori për reforma mediatike", i cili ka të bëjë me përmbushjen e Reformave urgjente prioritare (RUP) për lirinë e të shprehurit e publikoi raportin përfundimtar, i cili në formë të përmbledhur i prezanton rezultaet e përgjithshme të vëzhgimit, në periudhën prej 1 korrikut të vitit 2017 deri më 30 shtator të vitit 2018. Në raport, sa i përket...

Gazetarët përballen me presione edhe pas ndërrimit të pushtetit

Qeveria u lavdërua se punëtorët mediatikë janë të lirë nga presioni politik. Por, sjellja e një pjese të funksionarëve të pushtetit dhe përvojat e gazetarëve në punën e përditshme janë dëshmi se kjo ende nuk është e vërtetë. Kërcënimet, presionet, ofendimet, ndikimet - të gjitha këto metoda janë ende pjesë e përditshmërisë në sferën mediatike, thonë shumë gazetarë për...

Mosmiratimi i ndryshimeve kyçe të ligjeve e bllokon procesin reformues të mediave

Edhe përskaj përpjekjeve të Qeverisë së Maqedonisë, të ndërtojë partneritet me asociacionet dhe sektorin civil në fushën e mediave, e njëjta ende nuk është çliruar nga ndikimi institucional dhe personal, për shkak të ngadalësisë me të cilën Kuvendi i miraton ndryshimet e nevojshme të ligjeve. Kjo u tha në prezantimin e raportit të tretë periodik në kuadër të projektit...

Qeveria rrënjësisht do ta shqyrtojë raportin e KE-së

Qeveria me kujdes të veçantë ka përmendur raportin e Komisionit evropian, që e ka përpiluar një grup ekspertësh nën udhëheqjen e Rajnhard Pribe, konfirmoi zëdhënësi qeveritar, Aleksandar Gjorgjiev duke shtuar se “rekomandimet e komisionit do të shqyrtohen rrënjësisht” dhe do të përdoren për reformat e nevojshme lidhur me integrimet evropiane. Raporti i ekspertëve sipas pritjeve duhet të gjendet në rend...