Еден од најголемите загадувачи на Скопје, Специјалната болница по гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ во Чаир е гасифицирана. Инвестицијата е вредна 17 милиони денари, и станува збор за значаен капитален проект.

„Досега оваа болница се грееше на мазут и беше еден од најголемите загадувачи во Скопје, се жалеа сите. Овие црни оџаци повеќе нема да функционираат. Поставени се панели на кровот коишто се користат да се загрее водата во бојлерите и посебен резервоар за гас којшто прима компримиран гас со којшто ќе се грее болницата во зимските периоди, но истовремено ќе се користи за топла вода,“ изјави министерот за здравство Венко Филипче.

Тој додаде дека со поддршка на Светска банка се разговара за енергетска ефикасност и за други здравствени институции, за болниците повеќе да не загадуваат туку да се загреваат на гас.

„Во состав на постојната градба, на северозападниот дел на дворното место во кругот на комплексот, изведени се термотехнички инсталации. Комплетно нова Котларница со топловодни котли на течен пропан бутан гас и комплетно нова Станица за подготовка на санитарна топла вода со систем од соларни колектори за санитарна вода. Овие машински постројки и другата опрема се поставени во делот од постоечкиот наткриен паркинг во просторот кој се намени за сместување на нова котлара и станица за подготовка на санитарна топла вода во функција на клиниката. Во склоп на термотехничките инсталации изведен е подземен резервоар за течен пропан бутан гас, станица за подготовка на санитарна топла вода со систем од соларни колектори со централен бојлер. Инсталациите се комплетно поврзани со постојната цевна мрежа на објектот. Сончевите колектори се поставени на просторот на неискористената бетонска плоча над паркингот, а надворешниот простор околу резервоарот е ограден со поставување на метална ограда со врата за влез,“ информираат од Влада.